Thích khách vô danh - Dạ Tuyết Miêu Miêu.

Leave a Comment
Tác phẩm: Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu.
Thể loại: Xuyên không, cổ đại
Độ dài: 104 chương + 4 phiên ngoại
Nhân vật chính: Mạc Hi & Đường Hoan
Giới thiệu:
Tào Mạt, Xuân Thu, Lỗ, vì nước mưu kế.
Chuyên Chư, Xuân Thu, Ngô, trọng tín nghĩa coi thường cái chết.
Yêu Ly, Xuân Thu, Ngô, chặt tay giết vợ.
Dự Nhượng, Chiến Quốc, Tấn, thân tàn hủy dung.
Nhiếp Chính, Chiến Quốc, Hàn, coi kẻ sĩ là tri kỉ.
Kinh Kha, Chiến Quốc, Yến, người đời ai cũng biết.
Vô Danh, không căn cứ, không rõ quốc tịch, rất sợ chết.*
* Các sát thủ được viết theo dạng: Tên sát thủ, thời đại người đó sống, quốc gia của người đó, đặc điểm nổi bật.
Ngày xưa Mộ Yến Trai bình phẩm thích khách thiên hạ, từng dùng số tiền lớn mời cách rèm nói chuyện, tiếc rằng Vô Danh kỳ nhân tiếc mạng như vàng, từ chối không truyền, từng trịch thư nói: "Thích khách phải vô danh." Chữ này méo mó vô thể, nghi là viết bằng tay trái.
Thông tin tác giả:
Dạ Tuyết Miêu Miêu có nhiều tác phẩm được biết đến như thích khách vô danh, cẩm y dạ hành, ….
-----------------------------
Read online                      Ebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét